Managementul informaţiei

Managementul informaţiei cuprinde toate procedurile strategice cu ajutorul cărora factorul economic "informaţie" poate fi valorificat în folosul întreprinderii. Întreprinderile nu pot construi altceva decât relaţii cu clienţii durabile şi profitabile atunci când dispun de cunoştinţe vaste despre clientul lor şi, de ex., de date individuale privind clientul şi date agregate despre piaţă.

Informaţii adecvate pregătite pune la dispoziţie, spre exemplu, un sistem CRM. Astfel obiectivele strategice ale întreprinderii cât şi procesele de afaceri existente şi noi sunt sprijinite în mod decisiv.