CRM pentru institute de cercetare

  • Achiziţii eficiente proiecte
  • Cunoştinţe transparente
  • Lucru optim în echipă
  • Organizare evenimente
  • Control complet costuri

CAS Research: Soluţia CRM puternică pentru organizaţii ştiinţifice

În special în întreprinderile de cercetare o comunicare neobstrucţionată este esenţială: datele stocate central şi schimbul neobstrucţionat de informaţii facilitează formarea de relaţii profitabile.

Soluţia sectorială CAS Research îndeplineşte cerinţele înalte ale institutelor de cercetare şi sprijină angajaţii eficient în proiectare, achiziţia de proiecte de cercetare şi dezvoltare, cât şi în managementul evenimentelor. CAS Research gestionează cunoştinţe vaste şi facilitează planificarea şi controlul orientate către obiective ale proiectelor. Baza o constituie CAS genesisWorld, soluţia CRM premiată multiplu CRM destinată întreprinderilor mici şi mijlocii.

  • Informat cuprinzător: indiferent dacă vă aflaţi pe teren sau în Home Office. Vedere la 360° asupra clienţilor, partenerilor şi proiectelor nu se pierde niciodată.
  • Câştigare simplă: Proiecte de cercetare şi dezvoltare într-o clipă.
  • Organizate adecvat: sunt evenimentele pentru parteneri, angajaţi sau echipe de proiect. Pentru relaţii puternice.
  • Clare imediat: sunt interdependenţele acum şi în cazul proiectelor complexe. Pentru o perspectică mai largă pentru fiecare angajat.
  • Profitabile: devin relaţiile de tehnologie datorită schimbului neobstrucţionat de cunoştinţe şi informaţii.
 

Cockpit clienți

În cockpitul clienților angajații au o vedere de ansamblu rapidă în privința informațiilor decisive privind clienții.

Planificarea resurselor

Planificați și controlați proiectele Dumneavoastră de la stadiu de ciornă până cel final în privirea de ansamblu a planificărilor calendaristice și a resurselor.