Marketing

Un e-mail este primit, clientul comandă. Aceasta este cea mai bună reacţie posibilă la activităţile dumneavoastră de marketing. Acestea pot fi configurate cu sofware-ul CRM de la planificare până la evaluare, în mod transparent. De la anunţuri tentante prin e-mail, la expedierile de materiale imprimate emoţionale până la acţiunile post-mergătoare prin telefon. Cu CAS genesisWorld, marketing-ul conduce la ţintă.

Cum funcţionează asta

Nevoi apărute, nevoi satisfăcute: Cu CAS genesisWorld realizaţi grupe ţintă specifice pe baza băncii dumneavoastră de date centrală şi vă adresaţi individual acestora. Sistemul CRM ştie de care produs s-a interesat un contact sau când este serbarea de 1 an a unui client. Puteţi determina direct reacţiile şi după finalizarea fiecărei campanii să le evaluaţi efectiv. Cu aceste cunoştinţe, campaniile dumneavoastră de marketing vor avea cu siguranţă succes.

Funcţiile în detaliu

Selectarea şi filtrarea grupelor ţintă

 • Prin intermediul unor funţii de căutare şi filtrare cuprinzătoare, pot fi create demarcaţii pentru grupe ţintă specifice. Selectaţi datele de adresă în funcţie de diferite criterii, fiind luate în consideraţie toate câmpurile seturilor dumneavoastră de adrese.
 • Căutarea interconectată ţine cont de interconectările dintre seturile de date. Astfel pot fi găsiţi simplu clienţi care, spre exemplu, nu au reacţionat la nici o ofertă în ultimii doi ani. Fiecare căutare interconectată poate fi memorată. Căutarea interconectată este o funcţie Premium.

Management de campanie

 • Cu asistentul de campanie, va fi posibilă o abordare ţintită într-o clipă: Selectaţi grupa ţintă şi acţiunea, cum ar fi scrisori în serie, e-mail-uri în serie sau acţiuni telefonice şi efectuaţi această acţiune cu software-ul dumneavoastră CRM.
 • Numeroase modele permit realizarea de e-mail-uri şi scrisori în serie personalizate.

Modul Marketing pro

 • Cu designer-ul grafic al fluxurilor de lucru, campaniile pot fi create simplu şi implementate simplu şi vizual.
 • Adresele pot fi transferate sau retrase în/din grupele ţintă cu căutare, din vizualizări sau demarcaţii cu Drag & Drop sau prin intermediul suprafeţelor de comutare.
 • Campaniile post-mergătoare sunt lansate simplu cu adresele unei anumite grupe ţintă.
 • Reacţiile clienţilor sunt înregistrate direct în seturile de date ale adreselor sau apelurilor telefonice.
 • Se va ţine cont în mod automat de modurile de contactare permise şi preferate. Adresele sunt astfel subordonate canalului de comunicaţie adecvat, de ex. e-mail, expedieri poştale şamd. Se vor indica de asemenea datele de contact absente.
 • Sunt posibile modele pentru fiecare acţiune.
 • Planificarea bugetului şi cea a costurilor sunt incluse în campanie.

Evaluarea succesului marketing-ului

Numeroase evaluări sunt pregătite pentru măsurarea succesului campaniilor, începând de la Standard Edition.

 • Estimaţi-vă campaniile de marketing în funcţie de diferite criterii, de ex. în funcţie de succesul canalelor de marketing individuale sau de reacţiile în decursul timpului.
 • Fiecare acţiune de marketing este însoţită de o planificare a bugetului. Astfel aveţi întotdeauna sub observaţie costurile dumneavoastră. În încheierea unei acţiuni pot fi determinate costurile efectiv implicate. Acestea pot fi simplu comparate cu noile contacte câştigate, reacţiile sau comenzile.

Modulul Event Management

Modulul Event Management vă permite să vă planificați și să vă organizați rapid și fără probleme evenimentele.

Puteți verifica în orice moment starea invitației Dumneavoastră și puteți să vedeți cine s-a înregistrat, câte locuri mai sunt libere sau cine așteaptă încă o confirmare.

 • Evenimentul este creat în sistem și dacă este necesar este structurat în diferite programări și evenimente sociale.
 • Astfel este posibilă o planificare țintită a resurselor și încăperilor.
 • Contactele sunt invitate prin intermediul e-mail-urilor serie și se pot loga prin intermediul unui link de logare.
 • Direct după memorarea înregistrării datele stau la dispoziție în CAS genesisWorld pentru o utilizare ulterioară.

Modul Survey

Răspunsurile de la clienţi constituie cunoştinţe valoroase pentru optimizarea produselor şi serviciilor dumneavoastră. Cu modulul Survey cuprindeţi rezultatele chestionarelor direct în software-ul CRM.

 • Orice chestionar poate fi schiţat şi salvat ca model, de ex. pentru o calificare a clienţilor probabili sau o anchetă telefonică.
 • Răspunsurile sunt stocate direct în setul de adrese.
 • Chestionarul poate fi interconectat cu alte seturi de date.
 • Evaluaţi răspunsurile în mod simplu în software-ul CRM.

Modul Survey online

Cu Survey online realizaţi chestionare online într-o clipă şi le trimiteţi prin intermediul unui link într-un email.

 • Chestionarele online sunt realizate pentru diferite grupe ţintă şi scenarii, cum ar fi pentru anchete privind calitatea serviciilor sau a duratelor de livrare, anchete privind angajaţii sau pentru actualitatea datelor din adrese.
 • Expedierea se face prin e-mail, participantul primind un link către chestionar.
 • După memorarea răspunsurilor, acestea că stau în continuare la dispoziţie în sistemul dumneavoastră CRM pentru o evaluare detaliată.