Implementarea CRM

Pentru ca CRM să producă rapid rezultate în întreprindere, acesta trebuie să fie implementat cu metodă. Aceasta este metoda de proiect CAS: În paşi clar definiţi, aceasta conduce în mod cert la succese notabile. Metoda de proiect CAS integrează pentru aceasta următorii factori de succes în managementul de proiect CRM:

  • Cercul de conducere stă reunită în spatele CRM
  • Prin intermediul comunicării active prin proiectul CRM, angajaţii sunt informaţi din timp şi interconectaţi
  • Persoanele implicate din toate domeniile relevante ale întreprinderii sunt integrate rapid
  • Responsabilităţile sunt clar distribuite
  • Procesele în întreprindere sunt definite
  • Implementarea graduală a CRM - în funcţie de domeniu sau după funcţii