Flexibilitate pentru utilizatori
şi administratori

În setul de adrese aveţi nevoie de un registru suplimentar "Cifră de afaceri", pentru a vedea cu un singur clic evoluţia cifrei de afaceri a unui client. Acest registru trebuie să fie însă vizibil numai pentru management şi pentru echipa de vânzări. Echipa de marketing îşi doreşte cu toate acestea un câmp "Activitate de marketing" care să permită prin specificaţii de câmp definite o evaluare simplă după campanii. Prea multe dorinţe pentru software-ul dumneavoastră CRM?

Cum funcţionează asta

Nu, deoarece procesele de muncă şi structurile dumneavoastră individuale pot fi proiectate de către dumneavoastră cu CAS genesisWorld. Adaptaţi-vă software-ul dumneavoastră CRM la necesităţile dumneavoastră şi nu invers. Pentru aceasta CAS genesisWorld oferă funcţii cuprinzătoare pentru administratori.

Funcţiile în detaliu

Specificaţii centrale setate simplu

 • Diferite posibilităţi în CAS genesisWorld garantează o interfaţă unitară pentru utilizator. Administratorii pot defini specificaţii centrale pentru anumiţi utilizatori sau grupe de utilizatori.
 • Fişierele şi vizualizările asupra datelor cât şi dispunerea acestora într-o structură de tip pom sunt configurate de către administrator pentru utilizator.
 • Contul standard pentru e-mail poate fi inclus de către administrator pentru fiecare utilizator în CAS genesisWorld. Astfel fiecare utilizator din întreprindere are acces la contul de e-mail corect.
 • Vizualizările tip listă unitare pe tot cuprinsul întreprinderii determină care câmp al unui tip de set de date este afişat, în ce ordine, cum este sortată o listă, ce tip de scriere este utilizat, şamd.
 • Noii angajaţi sunt rapid integraţi, deoarece în prima zi de lucru mediul de lucru este deja configurat în CAS genesisWorld. Administratorul defineşte standardele o dată şi controlează gestiunea utilizatorilor central şi confortabil prin intermediul consolei de management.
 • CAS genesisWorld pregăteşte aşa numitele pachete MSI. Cu acestea este posibilă instalarea de software, actualizări şi adăugări prin intermediul distribuţie automate a software-ului.

Protecţia datelor

Prevederi legale definesc cum sunt înregistrate, stocate şi utilizate date în întreprindere. O întreprindere nu este responsabilă numai pentru siguranţa datelor, de ex. protecţia împotriva furtului de date. În aceeaşi măsură trebuie să se asigure că adresarea către contacte decurge corect, astfel de ex. trebuie să existe consimţământul în vederea contactării. CAS genesisWorld oferă numeroase funcţii, care ancorează protecţia legală a datelor în întreprinderea dumneavoastră.

 • Prin intermediul unui sistem inteligent de permitere, pot fi definite drepturi individuale pentru seturi de date sau funcţii. Stabiliţi, de ex., care angajaţi pot să vadă sau să proceseze ceva anume, ce câmpuri sunt afişate, cui îi este permis să adauge adrese sau să adreseze replici.
 • Numai cu drepturi adecvate, angajaţii pot să efectueze anumite acţiuni: Scrisori seriate sau e-mailuri seriate pentru mai multe adrese sunt permise numai angajaţilor anumitor departamente. Modificarea simultană a mai multor seturi de date este permisă numai angajaţilor cu experienţă din departamentul de management al calităţii. Notificările automate sunt definite de către superiori în colaborare cu administraţia.
 • Adresaţi-vă clienţilor dumneavoastră şi persoanelor interesate în mod corect, menţinând tipul de contact preferat şi permis din setul de date. Astfel ştiţi în ce mod se doreşte şi este permisă adresarea către contact. Suplimentar sunt posibile câmpuri obligatorii, de ex. ca la crearea unei adrese primul contact trebuie să fie înregistrat.
 • Drepturi pentru importul şi exportul de date trebuie să fie atribuite de către administrator. În lipsa dreptului, funcţiile pentru import/export, pentru anumite funcţii de imprimare pentru adrese sau copierea în Microsoft Excel nu sunt posibile. În acest mod sunt evitate scurgerile involuntare de date.
 • Pentru evaluările sub formă de rapoarte sunt necesare de asemenea drepturi la rapoarte şi la date.

App Designer

Cu modulul opţional App Designer, interfeţele diferitelor tipuri de seturi de date sunt configurate individual.

 • Realizaţi propria structură de date a firmei, creând tipuri individuale de seturi de date, de ex. un tip de set de date "Gestiunea spaţiului" cu câmpurile număr spaţiu (număr), numărul locurilor jos (număr), dotare (text) şamd.
 • Noi câmpuri cu asistenţă pentru selectare şi specificaţii câmpuri sunt adăugate în mod facil.
 • Configuraţi individual interfeţe ale tipurilor seturilor de date, de ex. layout, numărul coloanelor, lăţimea câmpurilor, integrarea de elemente web şamd.
 • Adăugaţi noi registre, stabiliţi ordinea registrelor şi drepturile de acces pentru vizibilitate.
 • Completaţi seturile de date cu date importante, afişaţi, de ex, firma interconectată în şansa de vânzare.
 • Completaţi texte cu indicaţii la anumite câmpuri, pentru a informa utilizatorul asupra introducerilor posibile.

LDAP Server

LDAP Server permite accesul la adrese în CAS genesisWorld prin intermediul Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Prin intermediul acestui serviciu, de ex., clienţi de e-mail externi, cum ar fi Microsoft Outlook sau Mozilla Thunderbird pot să acceseze toate adresele din software-ul dumneavoastră CRM.

 • Adresele din sistemul dumneavoastră CRM sunt disponibile într-un client de e-mail extern şi pot fi, de exemplu, introduse ca destinatar e-mail în Microsoft Outlook.
 • Şi utilizatorii care nu utilizează CAS genesisWorld pot să acceseze prin LDAP-Server adresele din CAS genesisWorld.
 • Utilizatorii pot accesa numai adrese asupra cărora au dreptul: Sistemul de permitere a accesului la datele dumneavoastră CRM este luat în considerare.

Loadbalancing

 • Cu Loadbalancing puteţi distribui aplicaţiile de la clienţi pe diferite servere de aplicaţii.
 • Controlaţi distribuirea sarcinii server-ului dumneavoastră după criteriile solicitare procesor, solicitare capacitate de stocare sau numărul de aplicaţii de la clienţi. Astfel este posibil ca anumite servere de aplicaţii să fie utilizate mai intens pentru anumite sarcini, de ex. replicile (răspunsurile).