05/11/20Coordonezi o echipă distribuită? Încearcă Team Planner din CAS CRM

Cu sau fără pandemie, coordonarea unei echipe cu mai mult de 4-5 membri nu este un lucru uşor, indiferent dacă este o echipă de vânzări, service sau doar o echipă organizată ad-hoc pentru derularea unui proiect.

cas crm teamplanning

Pentru simplificarea muncii managerilor, CAS genesisWorld include un set complet de funcționalități pentru planificarea activităţii la nivel de echipă, corelând sarcinile individuale cu cele de grup. Suprapunerile şi neînțelegerile sunt eliminate, iar beneficiile sunt evidente pentru toate părțile implicate: manageri, membrii echipei şi evident clienţi. De altfel, versiunea x12 a CAS genesisWorld, lansată în vara acestui an, acordă o atenţie deosebită colaborării şi comunicării interne şi oferă multiple funcționalități în acest sens, tocmai pentru a face mai uşoară adaptarea la regimul de telemuncă.


Calendar integrat pentru întrega echipă
O funcţionalitate relevantă în CAS genesisWord este calendarul integrat. Aplicaţia evidenţiază calendarul la nivel de echipă, departament sau grup de utilizatori, în funcţie de drepturile de acces şi vizualizare ale membrilor. Fiecare utilizator vizualizează propria agendă, cu activităţile curente şi cu cele programate în următoarele zile, dar şi întâlnirile colegilor la nivel de repere temporare. Sarcinile sunt evidenţiate grafic, în funcţie de status: individuale, repetitive, de echipă etc. Agenda integrată permite o sincronizare facilă a tuturor membrilor, indiferent de locaţie sau program. Managerii au acces atât la agendă cât şi la detalii despre activităţi, pentru a putea aloca noi task-uri membrilor echipei şi a planifica acţiunile viitoare.

Complementar, CAS genesisWorld corelează activităţile tuturor membrilor la nivel de zile/săptămâna/lună cu resursele disponibile (autovehicule, săli de şedinţe, spre exemplu pentru companiile cu regim de lucru hibrid). Fiecare utilizator vede imediat în agendă (sau primeşte notificări) ce sarcini i-au fost alocate şi de către cine, pentru a se putea pregăti în timp util. Utilizarea unui calendar integrat şi transparent elimină suprapunerile, erorile precum şi aglomerarea inutilă a programului unor angajaţi. Managerii de echipă ştiu permanent gradul de încărcare al membrilor şi vor aloca sarcini noi în funcţie de disponibilitate, experienţă, aptitudini etc. În cazul echipelor numeroase, cu ajutorul funcţionalităţilro de SmartSearch, utilizatorii pot face căutări şi filtrări după cele mai diverse criterii.

Organizarea unei şedinţe de vânzări este foarte facilă, prin identificarea rapidă a datei şi intervalului orar în care toţi membrii echipei sunt disponibil, atât pentru o întâlnire fizică la sediu, cât şi pentru o sesiune de video conferinţă. Coordonarea echipei este astfel mai simplă şi mai coerentă.


Team planner pentru activităţi de teren
Pentru companiile/echipele cu activitate de teren, funcţionalităţile de planificare sunt esenţiale. Responsabilul are la dispoziţie o agendă consolidată, care integrează programul individual al fiecărui membru al echipei: sarcini alocate, locaţii, zile libere, concedii etc. Astfel alocarea unei intervenţii planificate este facilă, iar suprapunerile sunt evitate. Complementar, apelurile în service şi solicitările aferente sunt uşor de gestionat. La preluarea unui tichet, coordonatorul va accesa modului de planificare a echipei, unde poate vizualiza pe harta poziţia şi situaţia fiecărui membru. Va aloca intervenţia celui mai apropiat angajat sau primului disponibil, în funcţie de cunoştinţele tehnice, echipamente în dotare, materiale sau piese de schimb existente etc. Are inclusiv posibilitatea să direcționeze apelul clientului către colegul desemnat pentru intervenţie, care totodată va primi în aplicaţie, toate informaţiile necesare derulării intervenţiei., inclusiv locaţia pe hartă.

Cu funcționalitățile de planificare din CAS genesisWorld, activitatea de teren este optimizată, timpul pierdut cu deplasările este redus la minim, iar clienţii sunt deserviţi în cel mai scurt timp posibil. Începând cu versiunea x12, toate aceste informaţii şi elemente sunt prezentate sub o formă grafica, foarte intuitivă, iar suprapunerile de activităţi, neînţelegerile, deplasarea la o adresă greşite devin istorie. Toate aceste asunt posibile fără investiţii costisitoare în soluţii dedicate pentru Field Service Management, ci cu acelasi sistem CRM utilizat pentru vănzări, marketing si suport clienţi.

cas crm integration with mailchimp

Planificarea vizuala a activitatilor rămâne elementul central al activității unui angajat din vânzări, iar CAS genesisWorld o aduce permanent în prim plan. Fiecare utilizator are imagine clară asupra sarcinilor curente, iar managerii obţin o perspectivă de ansamblu asupra activităţii întregii echipe, pentru a putea planifica facil acțiunile viitoare. Acesta înseamnă mai puţine apeluri telefonice pentru verificare/confirmare şi un plus de coerenţă în organizare. Un câştig de timp şi atenţie ce poate fi canalizat către activități cu impact mare asupra rezultatelor: documentare, calificare lead-uri, ofertare şi negociere etc..