Soluţie CRM

O soluţie CRM, la care se face deseori referire ca la sistem CRM sau software CRM, constituie o aplicaţie sau o soluţie de software pentru sprijinirea şi reunirea integrată a soluţiilor izolate ale anumitor departamente din cadrul întreprinderii. Utilizările în marketing, vânzare, service şi Call Center sunt astfel reunite într-un peisaj coordonat al sistemului. Soluţiile CRM sprijină, înainte de toate, colectarea digitală şi în forma dorită a informaţiilor importante pentru întreprinderea respectivă, pentru a le putea apoi utiliza după cum îi este necesar întreprinderii. Punctul de plecare în acest demers îl constituie o gestionare a adreselor centralizată şi bine întreţinută, care este indispensabilă pentru un management al relaţiilor cu clienţii (CRM) profesional. O soluţie CRM profesională conduce la rândul ei la integrarea reuşită a CRM în întreprindere. Suplimentar, la o soluţie CRM se interconectează prin intermediul interfeţelor un software standard operaţional, aşa numita soluţie software ERP.