Managementul de proiect

Managementul de proiect cuprinde toate activităţile de planificare, conducere şi control la proiectele cu termene temporale cu ajutorul unor metode şi mijloace adecvate. Utilizarea de mijloace sau programe software este cu atât mai importantă cu cât mai vast este proiectul, cu cât este mai complexă structura organizatorică a întreprinderii şi cu cât mai mulţi angajaţi sunt implicaţi în proiect. Managementul de proiect constituie, în cadrul soluţiilor CRM profesionale, o piatră de temelie.