Asistarea vânzărilor - Computer Aided Selling

Asistarea vânzărilor cuprinde toate instrumentele şi metodele care sprijină vânzările din punctul de vedere al tehnologiei informaţiei şi organizatoric. Eficienţa organizării vânzărilor în întreprindere poate fi astfel sporită. Premisa pentru aceasta o constituie construirea unei bănci de date ale clienţilor cu date actuale de vânzare şi relevante privind clienţii. Dintre acestea fac parte, de ex., şansele de vânzare, documentaţia privind convorbirile, prognozele, evaluările, prezentările de produse, analiza şi profilul clienţilor. La aceste informaţii, personalul de desfacere are acces înaintea, în timpul şi după o vânzare, resp. o convorbire cu un client. Cu ajutorul unei astfel de asistări a vânzărilor, pot fi generate avantaje concurenţiale printr-o abordare rapidă, individuală şi susţinută a clienţilor. Asistarea vânzărilor reprezintă o parte integrantă importantă a CRM.